• Jedálny lístok
  • Pre ďalší týždeň nie sú žiadne údaje.

    Stiahnite si jedálny lístok do mobilu kliknutím na tento QR kód.
    Nasnímajte aplikáciou QR Code Reader vo vašom mobilnom telefóne vždy aktuálny jedálny lístok.