Pravidlá ochrany údajov pre používateľov webovej stránky
a koncových zákazníkov Srediska Lipka


Vážení zákazníci a návštevníci stránky.
Dovoľte nám, aby sme Vám poskytli informácie ohľadne používania našej webovej stránky na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Kvin s.r.o. a Stredisko Lipka s.r.o. (ďalej len „Stredisko Lipka“). V pravidlách ochrany údajov pre používateľov webovej stránky a koncových zákazníkov Strediska Lipka sa opisuje, ako Stredisko Lipka zbiera a spracúva Vaše osobné údaje ako správca údajov v súvislosti s touto webovou stránkou alebo s ďalšími službami, ktoré Vám Stredisko Lipka poskytuje ako koncovému zákazníkovi.

Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje:

informácie o stránkach, ktoré na tejto webovej stránke navštívite
dátum a čas Vašej návštevy na stránke, Vaša IP adresa, Váš webový prehliadač, webová stránka (URL), ktorú ste navštívili predtým, ako ste navštívili webovú stránku spoločnosti Stredisko Lipka, súbory cookie (informácie viď nižšie)
ďalej Stredisko Lipka zhromažďuje informácie, ktoré zadáte (odošlete) pri používaní tejto webovej stránky.

Ak Vás na stránke Stredisko Lipka požiadame o poskytnutie osobných údajov, nemusíte tak urobiť. V prípade ak tak neurobíte, nás dovoľte informovať, že to môže ovplyvniť využívanie niektorých funkcií webovej stránky či vo všeobecnosti poskytovanie služieb nášho zariadenia.


Súbory cookie, Google Analytics a zásuvné moduly (pluginy) siete Facebook, Instagram a AddThis na stránke Stredisko Lipka

Súbory cookie

Táto webová stránka využíva takzvané súbory cookie. Súbor cookie môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Všeobecne sa používajú na sprístupnenie dodatočných funkcií webovej stránky. Môžu sa vytvárať napríklad s cieľom sledovať vašu návštevu a pomôcť Vám pri orientácii na webových stránkach, pomôcť vám pokračovať tam, kde ste skončili, alebo si zapamätať vaše nastavenia keď webovú stránku opäť navštívite. Naopak nemôžu otvárať, čítať ani upravovať žiadne iné údaje vo vašom počítači.

Súbory cookie zostanú vo vašom počítači, kým ich neodstránite vo vašom webovom prehliadači. Ak chcete upravovať nastavenie cookie, môžete tak urobiť v nastaveniach Vášho webového prehliadača.

Google analytics

Webová stránka Strediska Lipka využíva službu Google Analytics. Je to webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie s cieľom analyzovať, ako tieto webové stránky jej návštevníci používajú. Tieto informácie sa prenesú na servery spoločnosti Google v USA a budú sa tam uchovávať. Spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby zhodnotila, ako webovú stránku používate, aby vytvorila správy o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a aby poskytovala ďalšie služby týkajúce sa aktivity webovej stránky a využívania internetu. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: pravidla_ochrany_uzivatelov_web_stranky

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov sa uvádzajú v Prehľade pravidiel ochrany súkromia služby Google Analytics.

Zásuvné moduly siete Facebook

Súčasťou stránky Strediska Lipka sú i zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA. Zásuvné modely inak nazývané aj Pluginy siete Facebook charakterizuje logo siete Facebook alebo tlačidlo „Páči sa mi to“.

Pri návšteve stránky Strediska Lipka vytvorí zásuvný modul spojenie medzi serverom sociálnej siete facebook a prehliadačom. Facebook získa pomocou vašej IP adresy informácie, že ste navštívili webovú stránku Strediska Lipka. Ak kliknete na tlačidlo siete Facebook „Páči sa mi to“, kým ste prihlásený do svojho účtu v sieti Facebook, na svojom profile v sieti Facebook môžete uviesť odkaz na obsah webovej stránky Strediska Lipka. Sieť Facebook si môže spojiť Vašu návštevu stránky Strediska Lipka s Vaším používateľským účtom. Zdôrazňujeme, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nepoznáme obsah prenášaných údajov ani to, ako ich sieť Facebook používa. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby si Facebook spájal Vašu návštevu stránky s Vaším účtom na sieti Facebook, pred návštevou stránky Strediska Lipka sa odhláste zo svojho účtu na sociálnej sieti Facebook.

Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré automaticky zozbierame, keď navštívite našu webovú stránku, budeme uchovávať najviac po dobu 26 mesiacov.

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek Strediska Lipka (newslettera), Vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite. Ak ste sa zaregistrovali na webovej stránke Strediska Lipka Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude existovať váš účet, a následne len tak dlho, kým budeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich.

Stredisko Lipka bude uchovávať aj Vaše osobné údaje, ktoré zozbiera v priebehu obchodnej transakcie, aspoň do skončenia vzájomného obchodného vzťahu a potom tak dlho, kým bude mať Stredisko Lipka zákonnú povinnosť uchovávať ich, alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky.